Φωτογραφίες Μαθητών και δείγματα

Το φωτογραφείο Coolprints Photography αναλαμβάνει τη φωτογράφιση σε διάφορα σχολεία της Κύπρου, Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και σχολεία Μέσης εκπαίδευσης. Από το 2014 παρέχουμε τα δείγματα στα σχολεία ηλεκτρονικά.

Το φωτογραφείο μας παρέχει ξεχωριστό κωδικό σε κάθε σχολείο το οποίο συνεργάζεται ο οποίος είναι ενεργός μόνο για την τρέχουσα σχολική χρονιά. Φωτογραφίες προηγούμενων χρόνων παραμένουν στην ιστοσελίδα μας αλλά δεν υπάρχει πρόσβαση από τους γονείς.

Εάν είστε γονιός και έχετε πρόσβαση στα δείγματα φωτογραφιών του σχολείου σας έχετε υπόψη ότι απαγορεύεται αυστηρά η φύλαξη οποιασδήποτε φωτογραφίας (screenshot) και αναπαραγωγή σε οποιοδήποτε μέσο.

Η Coolprints photography δεν ζητά σε καμιά περίπτωση τα στοιχεία των μαθητών του σχολείου και ούτε έχουμε κάποιο τρόπο να συσχετίσουμε τις φωτογραφίες με τα ονόματα των παιδιών του σχολείου.

Οι φωτογραφίες μπαίνουν στην ιστοσελίδα μας και εμείς έχουμε όλες τις ασφαλιστικές δικλείδες ώστε να μην υπάρχει πρόσβαση από άσχετα άτομα. Οι φωτογραφίες, σε μια πρακτική που ακολουθείτε σε όλο τον σύγχρονο κόσμο μπαίνουν στην ιστοσελίδα για να βοηθήσουν τους γονείς να παραγγείλουν φωτογραφίες.

Εάν θα εγγραφείτε στη σελίδα μας για παραγγελία μέσω διαδικτύου τότε θα πρέπει να διαβάσετε και την Πολιτική Απορρήτου (www.coolprintsphotography.com/privacy-policy)