"Δημήτρειον" Δημοτικό

"Δημήτρειον" Δημοτικό

'Α Δημοτικό σχολείο Γερίου

'Α Δημοτικό σχολείο Γερίου

'Ε Δημοτικό - Αγίου Δημητρίου

'Ε Δημοτικό - Αγίου Δημητρίου

13o Νηπιαγωγείο

13o Νηπιαγωγείο

Γ' Τεχνική Σχολή Λεμεσού

Γ' Τεχνική Σχολή Λεμεσού

Γυμνάσιο Α' - Αγίου Θεοδώρου

Γυμνάσιο Α' - Αγίου Θεοδώρου

Δ' Δημοτικό Πάφου

Δ' Δημοτικό Πάφου

Δημοτικό & Νηπιαγωγείο Τσάδας

Δημοτικό & Νηπιαγωγείο Τσάδας

Δημοτικό Αναρίτας

Δημοτικό Αναρίτας

Δημοτικό Αργάκας

Δημοτικό Αργάκας

Δημοτικό Κισσόνεργας

Δημοτικό Κισσόνεργας

Δημοτικό Κουκλιών

Δημοτικό Κουκλιών

Ε' Νηπιαγωγείο - Αγίου Δημητρίου

Ε' Νηπιαγωγείο - Αγίου Δημητρίου

Θ' Δημοτικό - Κουπάτειο

Θ' Δημοτικό - Κουπάτειο

Ι' Νηπιαγωγείο Ευαγόρα Παλληκαρίδη

Ι' Νηπιαγωγείο Ευαγόρα Παλληκαρίδη

ΙΑ' Δημοτικό Αγίου Σπυρίδωνα

ΙΑ' Δημοτικό Αγίου Σπυρίδωνα

Λύκειο Κύκκου - Πάφος

Λύκειο Κύκκου - Πάφος

Μουσικό Σχολείο

Μουσικό Σχολείο

Νηπιαγωγείο "Τα Τοσοδούλικα"

Νηπιαγωγείο "Τα Τοσοδούλικα"

Νηπιαγωγείο Αναβαργός

Νηπιαγωγείο Αναβαργός

Νηπιαγωγείο Κουκλιών

Νηπιαγωγείο Κουκλιών

Νηπιαγωγείο Μεσόγης

Νηπιαγωγείο Μεσόγης

Νηπιαγωγείο ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Νηπιαγωγείο ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Νικολαΐδειο Γυμνάσιο

Νικολαΐδειο Γυμνάσιο

Πόλη Χρυσοχούς

Πετρίδειο Θ' Νηπιαγωγείο

Πετρίδειο Θ' Νηπιαγωγείο

Στ' Νηπιαγωγείο Πάφου

Στ' Νηπιαγωγείο Πάφου