Γιορτή Χριστουγέννων

Γιορτή Χριστουγέννων

Α Τάξη

Α Τάξη

Β' Τάξη

Β' Τάξη

Γ' Τάξη

Γ' Τάξη

Δ' Τ'αξη

Δ' Τ'αξη

Ε' Τ'αξη

Ε' Τ'αξη

Στ' Τάξη

Στ' Τάξη

Μονάδα

Μονάδα

Τελετή αποφοίτησης

Τελετή αποφοίτησης